Agomelatin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                              

Agomelatin
 • Kemijska skupina: n-acetil-2-ariletilamini
 • Kemijska formula: C15H17NO2
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: melatonin, serotonin. Porodica: agonist i antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. 

 • Off-label indikacije: Poremećaji cirkadijarnog ritma spavanja kod depresije. Sekundarna linija liječenja generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP). 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Jetrena insuficijencija. Povišenje transaminaza 3 puta više od gornje granice normale. Istodobna primjena s jakim inhibitorima CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin…).

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
  • Bolesti: Dijabetes. Manija i hipomanija. Umjerena i teška bubrežna insuficijencija. Demencija. Alkoholizam. Pretilost.
  • Nuspojave: Hepatitis. Zatajenje jetre.  
  • Ostalo: Istodobna primjena s umjerenim inhibitorima CYP1A2 (propranolol, enoksacin…). Bolesnici stariji od 75 godina. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.