Alprazolam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

alpra
 • Kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
 • Kemijska formula: C17H13ClN4
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija:
  N05BA – Derivati benzodiazepina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: neselektivni GABA-A pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Anksioznost povezana s velikim depresivnim poremećajem. Panični napadaj s ili bez agorafobije.

 • Off-label indikacije: Sindrom ustezanja od alkohola. Anksioznost povezana s insomnijom. Depresivnost. Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Preoperativna sedacija. Katatonija.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Akutni glaukom uskog kuta. Istodobna primjena s jakim inhibitorima CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol). Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje u snu. Teška insuficijencija jetre.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija.
  • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Respiratorna insuficijencija. Encefalopatija. Kronična psihotična stanja.
  • Nuspojave: Anterogradna amnezija. Razvoj ovisnosti. Paradoksalne reakcije (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Hipotenzija. 
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s alkoholom, opioidima, i/ili ostalim tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Istodobna primjena s induktorima i/ili primarnim supstratima CYP3A4. Povratni (rebound) učinak kod naglog prekidanja terapije (pojava simptoma zbog kojih je započeto liječenje u izraženijem obliku, povećana incidencija konvulzivnih napadaja u epileptičara).

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.