Amitriptilin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

Amitriptilin

 • Kemijska skupina: dibenzociklohepteni
 • Kemijska formula: C20H23N
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AA – Neselektivni inhibitori ponovne pohrane monoamina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin, noradrenalin. Porodica: multimodalni faktor


Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj s ili bez anksioznosti. Psihotična, endogena, neurotska depresija. Noćna enureza (kod djece i adolescenata).

 • Off-label indikacije: Fibromialgija. Insomnija. Neuropatska bol. Migrena (kronična tenzijska). Postherpetična neuralgija. Poremećaji hranjenja. Hipersalivacija. Funkcionalna dispepsija. Sindrom iritabilnog crijeva. Intersticijski cistitis (sindrom bolnog mjehura). 


Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge tricikličke antidepresive. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, cisaprid, lijekovi koji produljuju QT interval, lijekovi koji uzrokuju hipokalijemiju. Akutni infarkt miokarda (faza oporavka). Poremećaji srčanog provođenja. Aritmije. Koronarna bolest srca. Sindrom dugog QT intervala. Bradikardija. Hipokalijemija. Akutno trovanje alkoholom, hipnoticima, analgeticima ili drugim inhibitorima CNS-a. Delirij. Bipolarni afektivni poremećaj (BAP). Retencija urina. Teška jetrena insuficijencija. Pofirija. Djeca mlađa od 6 godina.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Bubrežna insuficijencija. Shizofrenija. Hiperplazija prostate. Poremećaji hematopoeze. Paralitički ileus. Smanjen gastrointestinalni motilitet.
  • Nuspojave: Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena SSRI-a i/ili drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Antikolinergički efekti. Poremećaji hematopoeze.
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT). Anestezija.


Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.