Antidepresivi

Kriteriji dijagnostike velikog depresivnog poremećaja prema klasifikaciji DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, 2013.) su sljedeći:

  • pet ili više sljedećih simptoma bilo je prisutno tijekom istog razdoblja od dva tjedna (svaki dan ili gotovo svaki dan) i predstavljaju promjenu u odnosu na prethodno funkcioniranje, a barem jedan od navedenih simptoma mora biti 1. depresivno raspoloženje ili 2. gubitak interesa ili zadovoljstva (ne uključuje simptome koji se jasno mogu pripisati drugom medicinskom stanju)
    • simptomi su: 1. depresivno raspoloženje; 2. znatno smanjen interes ili zadovoljstvo za sve ili gotovo sve aktivnosti; 3. značajan gubitak/dobitak dobitak na tjelesnoj težini ili značajno smanjivanje/povećanje apetita; 4. nesanica ili hipersomnija; 5. psihomotorna agitacija ili retardacija; 6. umor ili gubitak energije; 7. osjećaj bezvrijednosti ili pretjerane/neprimjerene krivnje (koja može biti zabluda); 8. smanjena sposobnost razmišljanja ili koncentracije ili pak neodlučnost; 9. ponavljajuće misli o smrti (ne samo strah od smrti), ponavljajuće suicidalne ideje i/ili pulzije 
  • simptomi uzrokuju klinički značajne tegobe ili oštećenja u socijalnim, profesionalnim ili drugim važnim područjima funkcioniranja.
  • epizoda se ne može pripisati fiziološkim učincima neke tvari ili drugom medicinskom stanju. (Napomena: Gornji kriteriji predstavljaju veliku depresivnu epizodu).
  • pojava glavne depresivne epizode nije bolje objasnjena shizofaktivnim poremećajem, shizofrenijom, shizofreniformnim poremećajem, sumanutim poremećajem ili drugim određenim i neodređenim spektrom shizofrenije i drugim psihotičnim poremećajima.
  • nikad nije postojala manična ili hipomana epizoda. (Napomena: Ovo se izuzeće ne primjenjuje ako su sve epizode slične maniji ili hipomaniji izazvane psihoaktivnim tvarima ili se mogu pripisati fiziološkim učincima drugog medicinskog stanja).

Profilaksa

  • Prva epizoda: jedna epizoda velikog depresivnog poremećaja trebala bi biti liječena najmanje 6–9 mjeseci nakon potpune remisije. Ako je terapija antidepresivom prekinuta odmah nakon nastupa remisije, u 50% bolesnika događa se relaps unutar 3–6 mjeseci. Diskontinuirano uzimanje antidepresivne terapije tijekom prvih 6 mjeseci prediktor je viših stopa relapsa.