Asenapin

Izrezak3

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

  • Kemijska skupina: dibenzoksepini
  • Kemijska formula: C21H20ClNO5
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AH – Diazepini, oksazepini i tiazepini
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin, noradrenalin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Manične epizode kod bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP).

  • Off-label indikacije: Shizofrenija. Bipolarni afektivni poremećaj (BAP). Shizoafektivni poremećaj. Teški košmarni snovi kod posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar.

  • Relativne kontraindikacije: Demencija. Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Konvulzivni napadaji (epilepsija). Hipotenzija. Zatajenje srca. Infarkt ili ishemija miokarda. Smetnje provođenja srčanih impulsa. Cerebrovaskularna bolest. Hiperprolaktinemija. Produljeni QT interval. Dijabetes i hiperglikemija. Disfagija. Teško oštećenje jetrene funkcije. Parkinsonova bolest. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.