Bromazepam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Bromazepam
 • Kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
 • Kemijska formula: C14H10BrN3O
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05BA – Derivati benzodiazepina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Akutna stanja teške anksioznosti.

 • Off-label indikacije: Panični poremećaj. Insomnija povezana s anksioznosti. Sindrom ustezanja od alkohola. Adjuvantna terapija kod sindroma ustezanja od opioida. Preoperativna sedacija. Katatonija.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje u snu. Teška insuficijencija jetre. Akutni glaukom zatvorenog kuta.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija. 
  • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Respiratorna insuficijencija. Encefalopatija. Kronična psihotična stanja. Demencija.
  • Nuspojave: Anterogradna amnezija. Razvoj ovisnosti. Paradoksalne reakcije (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Hipotenzija. 
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s alkoholom, opioidima i/ili ostalim tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Povratni (rebound) učinak kod naglog prekidanja terapije (pojava simptoma zbog kojih je započeto liječenje u izraženijem obliku, povećana incidencija konvulzivnih napadaja u epileptičara). Stariji bolesnici. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.