Bupropion

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                              

Bupropion
 • Kemijska skupina: alkil-fenilketoni
 • Kemijska formula: C13H18ClNO
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: noradrenalin, dopamin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane, stimulator

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj.

 • Off-label indikacije: Sezonski afektivni poremećaj (SAD). Sindrom ovisnosti o nikotinu. Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Neuropatska bol. Poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću (ADHD). Adjuvantna terapija kod mršavljenja. Migrena. Sindrom kroničnog umora. Patološko kockanje. Sindrom ovisnosti o amfetaminima. Poremećaj hipoaktivne seksualne želje. Seksualna disfunkcija inducirana SSRI-ima. Adjuvantna terapija kod depresivne faze bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, tioridazin, pripravci bupropiona u drugačijoj formi. Konvulzivni poremećaji. Tumori CNS-a. Infekcije CNS-a. Teška trauma glave. Moždani udar (CVI). Arteriovenske malformacije. Nagla apstinencija od alkohola ili lijekova čiji prestanak izaziva rizik od napadaja. Teška jetrena insuficijencija. Anoreksija. Bulimija.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 65 godina.
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Bubrežna insuficijencija. Kardiovaskularne bolesti (koronarna bolest srca). Hipertenzija. Glaukom zatvorenog kuta. Shizofrenija. 
  • Nuspojave: Midrijaza. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Povećana anksioznost. Agitacija i agresija. Insomnija. Reakcije kožne preosjetljivosti. 
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT). Sok od grejpa. Potencijal zlouporabe. Istodobna primjena s lijekovima koji snižavaju konvulzivni prag iz sljedećih skupina: antipsihotici, antidepresivi, antimalarici, tramadol, teofilin, sistemski steroidi, kinoloni i antihistaminici. Trauma glave u anamnezi. Zlouporaba alkohola. Uporaba psihostimulansa.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.