Citalopram

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

Citalopram
 • Kemijska skupina: fenilbutilamini
 • Kemijska formula: C20H21FN2O
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AB – selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Panični poremećaj s ili bez agorafobije.

 • Off-label indikacije: Fibromialgija. Preuranjena ejakulacija. Bulimija nervoza. Anoreksija. Poremećaj s prejedanjem (Binge eating disorder). Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Vazomotorni simptomi menopauze. Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Patološko kockanje. Agitacija i agresija povezana s demencijom. Dijabetička neuropatija.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na escitalopram. Sindrom dugog QT intervala. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, lijekovi koji produljuju QT interval.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina. 
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Bubrežna insuficijencija. Kardiovaskularne bolesti (bradikardija, nedavni akutni infarkt miokarda (AIM), nekompenzirano zatajenje srca, koronarna bolest srca). Hipokalijemija. Shizofrenija.
  • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin).
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT). 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.