Diazepam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Dia
 • Kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
 • Kemijska formula: C16H13ClN2O
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05BA – Derivati benzodiazepina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Akutna stanja teške anksioznosti. Muskuloskeletni spazmi. Epileptički napadaji. Status epilepticus. Febrilne konvulzije. Adjuvantna terapija u liječenju epilepsije. Sindrom ustezanja od alkohola. Preoperativna sedacija. Insomnija povezana s anksioznosti. Ostali anksiozni poremećaji.

 • Off-label indikacije: Katatonija. Tetanus. Intoksikacija simpatomimeticima. Adjuvantna terapija kod neuroleptičkog malignog sindroma (NMS). Serotoninski sindrom. Adjuvantna terapija kod sindroma ustezanja od opioida. Vertigo. Cerebralna paraliza.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje u snu. Teška jetrena insuficijencija. Glaukom (akutni zatvorenog kuta, neliječeni otvorenog kuta).

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija.
  • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Respiratorna insuficijencija. Encefalopatija. Fobična ili opsesivna stanja. Kronična psihotična stanja. Akutna porfirija.
  • Nuspojave: Anterogradna amnezija. Razvoj ovisnosti. Paradoksalne reakcije (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Hiperkinezija. Hipotenzija.
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s alkoholom, opioidima i/ili ostalim tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Povratni (rebound) učinak kod naglog prekidanja terapije (pojava simptoma zbog kojih je započeto liječenje u izraženijem obliku, povećana incidencija konvulzivnih napadaja u epileptičara).

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.