Donepezil

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Donepezil

  • kemijska skupina: n-benzilpiperidini
  • kemijska formula: C24H29NO3
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06DA – Inhibitori kolinesteraze (kolinergici)
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: acetilkolin. Porodica: inhibitor enzima

Indikacije.png  Indikacije

Simptomatsko liječenje blage do umjerene Alzheimerove demencije. 

  • off-label indikacije: Demencija i motorni simptomi u Parkinsonovoj bolesti. Vaskularna demencija. Lewy body demencija. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na derivate piperidina.

  • relativne kontraindikacije: Anestezija. Poremećaji provođenja srčanog ritma. Bradikardija. Sinkopa. Konvulzivni napadaji. Istodobna primjena kolinomimetika. Neuroleptički maligni sindrom. Astma ili opstruktivna plućna bolest u anamnezi. Istodobna primjena s drugim inhibitorima acetilkolinesteraze te agonistima ili antagonistima kolinergičnog sustava. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.