Escitalopram

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

Escitalopram
 • Kemijska skupina: fenilbutilamini
 • Kemijska formula: C20H21FN2O
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AB – selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Panični poremećaj s ili bez agorafobije. Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP).

 • Off-label indikacije: Fibromialgija. Agitacija u Alzheimerovoj bolesti. Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Poremećaj s prejedanjem (Binge eating disorder). Tjelesni dismorfni poremećaj (BDD). Bulimija nervoza. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Preuranjena ejakulacija. Vazomotorni simptomi menopauze.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na citalopram. Sindrom dugog QT intervala. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, lijekovi koji produljuju QT interval.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Bubrežna insuficijencija. Kardiovaskularne bolesti (bradikardija, nedavni akutni infarkt miokarda (AIM), nekompenzirano zatajenje srca, koronarna bolest srca). Hipokalijemija.
  • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin).
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT). 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.