Flufenazin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Flufenazin
 • kemijska skupina: fenotiazini
 • kemijska formula: C22H26F3N3OS
 • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AB – Fenotiazini piperazinske strukture
 • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija, ostala paranoidna psihotična stanja, kratkotrajno liječenje anksioznosti, teškog psihomotornog nemira, uzbuđenosti te nasilnog ili opasnog impulzivnog ponašanja, manija i hipomanija.

 • Off-label indikacije: Kronični poremećaji motoričkih tikova uključujući Touretteov sindrom, Huntingtonova korea. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, stanje kome, teška moždana ateroskleroza, feokromocitom, zatajenje bubrega, zatajenje jetre, zatajenje srca, teška depresija CNS-a, krvne diskrazije.

 • Relativne kontraindikacije: demencija
  • bolesti: kardiovaskularne bolesti, oštećenja jetre, oštećenja bubrega, konvulzivni poremećaji, hiperplazija prostate, smanjena gastrointestinalna pokretljivost, mijastenija gravis, glaukom uskog kuta, tireotoksikoza, hipotireoza, Parkinsonova bolest, epilepsija
  • nuspojave: poremećaji provodnog sustava srca (aritmije), antikolinergijski učinci (konstipacija, kserostomija, zamućeni vid, retencija urina), krvne diskrazije (leukopenija, neutropenija, agranulocitoza), depresija CNS-a, ezofagealni dismotilitet, ekstrapiramidna simptomatologija (EPS) (pseudoparkinsonizam, akutne distonične reakcije, akatizija, tardivna diskinezija), ortostatska hipotenzija, oštećenja jetre i žutica, hiperprolaktinemija, neuroleptički maligni sindrom (NMS), oštećenja oka (pigmentna retinopatija, lentikularni i kornealni depoziti), poremećaji regulacije tjelesne temperature
  • ostalo: izloženost organofosfornim pesticidima, vrlo toplo vrijeme.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.