Fluoksetin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                      

Fluoksetin
 • Kemijska skupina: trifluorometilbenzeni
 • Kemijska formula: C17H18F3NO
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AB – selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Bulimija nervoza.

 • Off-label indikacije: Panični poremećaj. Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Adjuvantna terapija kod depresivne faze bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). Mioklonus. Fibromialgija. Neurokardiogena sinkopa. Preuranjena ejakulacija. Granični poremećaj ličnosti. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Raynaudov fenomen. Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Vazomotorni simptomi menopauze. Ovisnost o alkoholu. Tjelesni dismorfni poremećaj (BDD). Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Poremećaj s prejedanjem (Binge eating disorder).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, pimozid, tioridazin, metoprolol.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. 
  • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Anoreksija.
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT). 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.