Flurazepam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak5

  • kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
  • kemijska formula: C21H23ClFN3O
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05CD – Derivati benzodiazepina
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Inicijalna, terminalna, tranzitorna insomnija (ili kombinacije). Kod svih akutnih i kroničnih somatskih bolesti koje prati insomnija. 

  • off-label indikacije: /

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje pri spavanju. Teška jetrena insuficijencija. Bubrežno zatajenje. 

  • relativne kontraindikacije: Razvoj ovisnosti. Anterogradna amnezija. Istodobna primjena s alkoholom ili tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Paradoksalne reakcije kod djece i starijih (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Kronična psihoza. Porfirija.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.