Fluvoksamin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

Fluvoksamin
 • Kemijska skupina: trifluorometilbenzeni
 • Kemijska formula: C15H21F3N2O2
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AB – selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP).

 • Off-label indikacije: Bulimija nervoza. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Panični poremećaj.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, tizanidin, ramelteon, astemizol, cisaprid, mesoridazin, terfenadin. 

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina. 
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. 
  • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Poremećaji kontrole glikemije.
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT). 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.