UGT (UDP-glukuronil transferaza)

UGT (uridin difosfat glukuronil transferaza) porodica je enzima srodna porodici enzima citokroma P450. Sustav citokroma P450 je zadužen za oksidativni metabolizam faze I, a UGT sustav je zadužen za konjugativni metabolizam faze II glukuronidacijom.

  • Glukuronidacija UGT sustavom dodaje polarne grupe tvarima čineći ih bolje topljivima u vodi te olakšavajući njihovu ekskreciju.
  • UGT sustav enzima ima svoje supstrate, inhibitore te indukture jednako kao i sustav citokroma P450.
  • enzimi UGT sustava čine glavne metaboličke puteve za slijedeće psihofarmake: lamotrigin, haloperidol, olanzapin te valproat.

UGT