P-glikoprotein (MDR1 -Multidrug resistance protein 1)

P-gp je transportni protein stanične membrane koji izbacuje mnoge strane tvari iz stanica koristeći se energijom ATP-a (crpka). P-gp se nalazi u mnogim tkivima kao što su: intersticijski epitel gdje izbacuje ksenobiotike natrag u intersticijski lumen, u jetrenim stanicama izbacuje tvari u žučne vodove, u stanicama proksimalnih tubula bubrega izbacuje ih u urinarni filtrat, a u kapilarnim endotelnim stanicama koje čine krvno-moždanu barijeru vraća ih natrag u kapilare.

P-gp se smatra dijelom sustava metabolizma prvog prolaza kojemu podliježu lijekovi uneseni peroralno. P-gp dijeli širok broj supstrata sa enzimom CYP3A4 sa kojim ima i zajedničko djelovanje. Supstrati koji su pasivno apsorbirani u enterocite metaboliziraju se preko CYP3A4, a P-gp ima svojstvo izbacivanja nemetaboliziranih supstrata natrag u intersticijski lumen gdje se supstrat može pasivno reapsorbirati te je isto tako ponovno izložen istom enzimu. Ovaj repetitivni proces limitira oralnu bioraspoloživost supstrata P-glikoproteina. Aktivnost P-gp u crijevu se može lako zasititi većim oralnim dozama lijeka. U području krvno-moždane barijere proces zasićenja nije izgledan, pogotovo intravenskim unosom lijeka kada se postiže visoka koncentracija lijeka te je sustav P-glikoproteina često nadvladan. 

P-gp