Klometiazol

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Klometiazol

 • kemijska skupina: tiazoli
 • kemijska formula: C6H8ClNS
 • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05CM – Ostali hipnotici i sedativi
 • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Akutni sindrom ustezanja od alkohola.

 • off-label indikacije: Agitacija i nemir. Insomnija. Psihomotorni nemir kod Parkinsonove bolesti.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Akutna plućna insuficijencija. U kombinaciji s alkoholom.

 • relativne kontraindikacije: Sindrom apneje pri spavanju. Kronična plućna insuficijencija. Istodobna primjena s tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Teška jetrena insuficijencija. Kronična bolest bubrega. Kronični alkoholizam.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.

Doziranje.png  Doziranje

Kreće se u rasponu od minimalno  do maksimalno  dnevno, 

Minimalna doza za sve indikacije i off-label indikacije iznosi  dnevno. Maksimalna doza za sve indikacije iznosi


Posebne populacije.png  Posebne populacije

Bolesnici s oštećenom bubrežnom funkcijom:

Bolesnici s oštećenom jetrenom funkcijom:

Bolesnici s oštećenom srčanom funkcijom: 

Starije osobe: 

Trudnice i dojilje: 


Farmakodinamika.png  Farmakodinamika


Farmakokinetika.png  Farmakokinetika

Apsorpcija: 

Distribucija: 

Metabolizam: 

Eliminacija: 


Nuspojave.png  Nuspojave

 • vrlo česte (≥ 10%): 
 • česte (≥ 1% i < 10%): 

Tjelesna težina: 

Sedacija: 

Libido: 


Interakcije.png  Interakcije


two-big-gears  Ostalo

 • predoziranje: 
 • simptomi ustezanja: 
 • upravljanje vozila: 

* Osobitosti:[/restrict]