Klonazepam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Klonazepam
 • Kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
 • Kemijska formula: C15H10ClN3O3
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N03AE – Derivati benzodiazepina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Svi klinički oblici epilepsije (osobito petit mal, Lennox-Gastaut sindrom, grand mal, tonički ili klonički napadaji, jednostavni ili složeni fokalni napadaji, mioklonički i atonički napadaji, Westov sindrom).

 • Off-label indikacije: Panični poremećaj s ili bez agorafobije. Agitacija i agresija. Akatizija. Sindrom ustezanja od alkohola. Katatonija. Poremećaji REM faze sna. Manične epizode u bipolarnom afektivnom poremećaju (BAP). Sindrom nemirnih nogu (Restless legs sindrom). Lewy body demencija. Esencijalni tremor. Tardivna diskinezija. Hiperekpleksija. Sindrom gorućih usta (Burning mouth syndrome). Tikovi.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje u snu. Teška insuficijencija jetre. Akutni glaukom zatvorenog kuta.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija. 
  • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Respiratorna insuficijencija. Encefalopatija. Porfirija. Spinalna ili cerebralna ataksija. Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB). Kronična psihotična stanja. Demencija.
  • Nuspojave: Anterogradna amnezija. Razvoj ovisnosti. Paradoksalne reakcije (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Hiperkinezija. Hipotenzija. Pojačana salivacija kod djece.
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s alkoholom, opioidima i/ili ostalim tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Povratni (rebound) učinak kod naglog prekidanja terapije (pojava simptoma zbog kojih je započeto liječenje u izraženijem obliku, povećana incidencija konvulzivnih napadaja u epileptičara). Stariji bolesnici. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.