Levomepromazin (Metotrimeprazin)

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak1

  • Kemijska skupina: fenotiazini
  • Kemijska formula: C19H24N2OS
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AA – Fenotiazini s dimetilaminopropilnom skupinom
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: /. Porodica: /

Indikacije.png  Indikacije

Akutni psihotični poremećaji. Kronični psihotični poremećaji (shizofrenija, paranoidne deluzije, kronične halucinatorne psihoze). Adjuvantna terapija za kratkotrajno liječenje određenih oblika teške depresije samo u početnoj fazi liječenja (4 do 6 tjedana).

  • Off-label indikacije: Srednje jaka do jaka bol (karcinomska, bol fantomskog uda, trigeminalna, postherpetična i neurokostalna neuralgija). Mučnina i povraćanje. Insomnija. Anksioznost.

Upozorenja.png   Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Glaukom zatvorenog kuta. Retencija urina. Preosjetljivost na pšenicu. Agranulocitoza u anamnezi. Dopaminergički agonisti koji nisu u skupini antiparkinsonika (istodobno korištenje). Dronedaron, mekvitazin (istodobno korištenje).

  • Relativne kontraindikacije: Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Produljeni QT interval. Torsades de pointes. Bradikardija. Hipokalijemija. Moždani udar u anamnezi (CVI). Demencija. Venska tromboembolija (VTE). Epilepsija u anamnezi. Starije osobe (hipotenzija, hipertrofija prostate, konstipacija). Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Dijabetes i hiperglikemija.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.