Loksapin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak

  • Kemijska skupina: dibenzoksazepini
  • Kemijska formula: C18H18ClN3O
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AH –
    Diazepini, oksazepini i tiazepini
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Brza kontrola agitacije u oboljelih od shizofrenije ili bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP).

  • Off label indikacije: Poništavanje antipsihoticima induciranih metaboličkih nuspojava. Iritabilnost kod poremećaja autističnog spektra. 

Upozorenja.png   Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Akutna respiratorna insuficijencija. Astma. Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB). Stanje kome. Depresija CNS-a.

  • Relativne kontraindikacije: Bronhospazam. Hipoventilacija. Depresija CNS-a. Demencija. Ekstrapiramidna simptomatologija. Maligni neuroleptički sindrom (MNS). Hipotenzija i predisponirajuća stanja (dehidracija, hipovolemija, liječenje antihipertenzivnim lijekovima). Infarkt miokarda. Ishemička bolest srca. Zatajenja srca. Poremećaj srčane provodljivosti. Cerebrovaskularne bolesti. Produljeni QT interval. Konvulzivna stanja (epilepsija). Glaukom. Urinarna retencija. Delirij.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.