Lorazepam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Lorazepam
 • Kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
 • Kemijska formula: C15H10Cl2N2O2
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05BA – Derivati benzodiazepina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina) Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Akutna stanja teške anksioznosti. Preoperativna sedacija. Insomnija povezana s anksioznosti. Ostali anksiozni poremećaji. 

 • Off-label indikacije: Epileptički napadaji. Status epilepticus. Sindrom ustezanja od alkohola. Agitacija i agresija. Akutna distonija. Adjuvantna terapija kod sindroma ustezanja od opioida. Katatonija. Akatizija inducirana antipsihoticima. Adjuvantna terapija kod neuroleptičkog malignog sindroma (NMS). Serotoninski sindrom. Intoksikacija simpatomimeticima. Vertigo.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB). Sindrom apneje u snu. Teška insuficijencija jetre. Spinocerebelarna ataksija. Akutni glaukom zatvorenog kuta. Djeca mlađa od 6 godina. 

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija. 
  • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Respiratorna insuficijencija. Encefalopatija. Opsesivna stanja. Kronična psihotična stanja. Demencija.
  • Nuspojave: Anterogradna amnezija. Razvoj ovisnosti. Paradoksalne reakcije (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Hipotenzija. 
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s alkoholom, opioidima i/ili ostalim tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Povratni (rebound) učinak kod naglog prekidanja terapije (pojava simptoma zbog kojih je započeto liječenje u izraženijem obliku, povećana incidencija konvulzivnih napadaja u epileptičara). Stariji bolesnici. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.