Melatonin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Melatonin

  • kemijska skupina: 3-alkilindoli
  • kemijska formula: C13H16N2O2
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05CH – Agonisti melatonin receptora
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: melatonin. Porodica: agonist

Indikacije.png  Indikacije

Primarna insomnija kod starije populacije (55 i više godina). 

  • off-label indikacije: Jet lag. Shift work poremećaj spavanja. Sindrom ustezanja od benzodiazepina i nikotina. Sekundarna insomnija. Cluster glavobolje. Preoperativna sedacija. Tardivna diskinezija. Trombocitopenija.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar.

  • relativne kontraindikacije: Autoimune bolesti. Istodobna primjena s alkoholom, flufoksaminom, tioridazinom, imipraminom, benzodiazepinima, nebenzodiazepinskim hipnoticima. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.