Memantin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                

Memantin

  • kemijska skupina: monoalkilamini
  • kemijska formula: C12H21N
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06DX – Ostali lijekovi protiv demencije
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: glutamat. Porodica: antagonist NMDA (N-metil-D-aspartat)

Indikacije.png  Indikacije

Umjerena do teška Alzheimerova bolest.

  • off-label indikacije: Augmentacijska terapija kod opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP). Posttraumatsko kognitivno oštećenje. Vaskularna demencija.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar.

  • relativne kontraindikacije: Konvulzivni napadaji (epilepsija) u anamnezi. Predisponirajući čimbenici za pojavu epilepsije (kronična insomnija, trauma glave, hipoglikemija, hipoksija). Istodobna primjena antagonista N-metil-D-aspartata (NMDA) (amantadin, ketamin, dekstrometorfan). Čimbenici koji mogu povisiti pH mokraće (renalna tubularna acidoza, teške urinarne infekcije, drastične promjene načina prehrane). Nedavni infarkt miokarda. Nekompenzirano kongestivno zatajenje srca (NYHA III – IV). Nekontrolirana hipertenzija.  

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.