Metadon

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Metadon

  • kemijska skupina: difenilmetani
  • kemijska formula: C21H27NO
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N07BC – Lijekovi za liječenje ovisnosti o opioidima
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: opioid. Porodica: agonist

Indikacije.png  Indikacije

Olakšavanje jake boli, na koju ne djeluju neopioidni analgetici (bol kod terminalnih bolesnika, jetrene i žučne kolike, postoperativna i posttraumatska bol, bol kod akutnog infarkta miokarda). Sprječavanje sindroma ustezanja kod ovisnika o narkoticima (supstitucijska terapija).

  • off-label indikacije: /

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Respiratorna depresija. Opstruktivna bolest pluća. MAO inhibitori (istodobna primjena). Ovisnost o neopioidnim lijekovima. Akutni astmatski napadaj. Uporaba tijekom poroda. Djeca. 

  • relativne kontraindikacije: Zlouporaba. Akutni alkoholizam. Epileptički napadaji. Traume glave. Povišen intrakranijski tlak. Starije osobe. Hipotireoza. Adrenokortikalna insuficijencija. Hiperplazija prostate. Hipotenzija. Šok. Upalne ili opstruktivne bolesti crijeva. Mijastenija gravis. Produljeni QT interval. Torsades de pointes. Iznenadna srčana smrt u obiteljskoj anamnezi. Hipokalijemija. Hipomagnezijemija. Istodobna primjena s inhibitorima CYP3A4. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.