Metilfenidat

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Metilfenidat

  • kemijska skupina: aralkilamini
  • kemijska formula: C14H19NO2
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06BA – Simpatomimetici koji djeluju centralno
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, noradrenalin. Porodica: multimodalni faktor

Indikacije.png  Indikacije

Poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću (ADHD).

  • off-label indikacije: Narkolepsija. Terapijski rezistentni opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Terapijski rezistentni veliki depresivni poremećaj. Poboljšanje kognitivnih sposobnosti. Terminalni stadij karcinoma (redukcija somnolencije, augmentacija analgetskih efekata opioida).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Glaukom. Feokromocitom. MAO inhibitori. Hipertireoza ili tireotoksikoza. Teški depresivni poremećaj. Anoreksija nervoza. Suicidalna ideacija. Psihotična simptomatologija. Manija. Shizofremija. Antisocijalni poremećaj ličnosti. Granični poremećaj ličnosti. Bipolarni afektivni poremećaj tip I (BAP). Tepka hipertenzija. Zatajenje srca. Arterijska okluzivna bolest. Angina. Kongenitalna bolest srca. Kardiomiopatija. Infarkt miokarda. Aritmije. Cerebralna aneurizma. Vaskulitis.  

  • relativne kontraindikacije: Stariji bolesnici. Djeca mlađa od 6 godina. Palpitacije. Bol u prsištu pri naporu. Hipertenzija. Epilepsija. Zlouporaba. Alkoholizam. Leukopenija. Trombocitopenija. Anemija. Disfagija. Teško suženje probavnog trakta. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.