Midazolam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak6

  • kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
  • kemijska formula: C18H13ClFN3
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05CD – Derivati benzodiazepina
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: Porodica:

Indikacije.png  Indikacije

Insomnija. Preoperativna sedacija. Konvulzivni napadaji. Uvođenje u anesteziju te održavnje anestezije.

  • off-label indikacije: Rezistentni status epilepticus. Adjuvantna terapija kod agresije u akutnoj psihotičnoj epizodi. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje pri spavanju. Teška jetrena insuficijencija. Istodobno liječenje snažnim induktorima ili inhibitorima CYP3A (ketokonazolom, itrakonazolom, vorikonazolom, inhibitorima proteaze HIV-a, uključujući inhibitore proteaze pojačane ritonavirom) te inhibitorima proteaze HCV-a boceprevirom i telaprevirom. 

  • relativne kontraindikacije: Razvoj ovisnosti. Anterogradna amnezija. Istodobna primjena s alkoholom ili tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Paradoksalne reakcije kod djece i starijih (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Kardiovaskularna oštećenja. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.