Modafinil

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Modafinil

  • kemijska skupina: difenilmetani
  • kemijska formula: C15H15NO2S
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06BA – Simpatomimetici koji djeluju centralno
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Prekomjerna pospanosti udružena s narkolepsijom. Katapleksija.

  • off-label indikacije: Poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću (ADHD). Terapijski rezistentni veliki depresivni poremećaj. Sindrom opstruktivne apneje u snu. Shift work poremećaj spavanja. Vojna uporaba (situacije koje uključuju deprivaciju sna). Jet lag. Ovisnost o kokainu. Lewy body demencija. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Nekontrolirana hipertenzija. Srčane aritmije.

  • relativne kontraindikacije: Stevens-Johnsonov sindrom (SJS). Toksična epidermalna nekroliza (TEN). DRESS sindrom. Djeca. Teška anksioznost. Psihički poremećaji (halucinacije, deluzije, agitacija, manija). Bipolarni afektivni poremećaj (BAP). Agresivno ponašanje. Suicidalna ideacija. Hipertrofija lijevog ventrikula. Cor pulmonale. Prolaps mitralnog zaliska. Bol u prsištu. Insomnija. Trudnoća. Dojenje. Potencijal zlouporabe i razvoja ovisnosti. Alkoholizam.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.