Moklobemid

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija

Moklobemid
 • Kemijska skupina: 4-halobenzoična kiselina i derivati
 • Kemijska formula: C13H17ClN2O2
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AG – Inhibitori monoaminooksidaze tipa A
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin, noradrenalin, dopamin. Porodica: inhibitor enzima

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Socijalni anksiozni poremećaj (Socijalna fobija).

 • Off-label indikacije: Panični poremećaj. Poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću (ADHD). Fibromialgija. Migrena. Gerijatrijska depresija. Depresivnost kod kardiovaskularnih bolesti.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Akutna stanja smetenosti. Feokromocitom. Pedijatrijska populacija. Istodobno korištenje sa sljedećim lijekovima: drugi MAO inhibitori, SSRI, SNRI, triciklički i tetraciklički antidepresivi, bupropion, dekstrometorfan, meperidin, selegilin, tioridazin, tramadol.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
  • Bolesti: Teška jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Glaukom zatvorenog kuta. Kardiovaskularne bolesti (angina pektoris, koronarna bolest srca). Shizofrenija. Tireotoksikoza
  • Nuspojave: Midrijaza. Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Serotoninski sindrom (istodobna primjena SSRI-a i/ili drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin).
  • Ostalo: Preosjetljivost na tiramin. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.