Nalmefen

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Nalmefen

  • kemijska skupina: fenantreni i derivati
  • kemijska formula: C21H25NO3
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N07BB – Lijekovi za liječenje ovisnosti o alkoholu
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: opioid. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Smanjenje konzumacije alkohola kod ovisnika o alkoholu koji imaju visoku razinu rizika od prekomjernog pijenja (RPP), bez simptoma fizičkog ustezanja te kojima nije potrebna trenutna detoksikacija.

  • off-label indikacije: Poništavanje efekata opioida (uključujući respiratornu depresiju). Patološko kockanje. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobno korištenje opioida (unutar 7 dana od zadnje konzumacije). Ovisnost o opioidima. Teška jetrena insuficijencija. Teška bubrežna insuficijencija. Akutni sindrom ustezanja od alkohola u nedavnoj anamnezi.

  • relativne kontraindikacije: Istodobno korištenje lijekova koji u sastavu sadrže opioidne analgetike. Veliki depresivni poremećaj. Razina transaminaza koja je 3 puta veća od gornje granice. Bolesnici od 65 godina i stariji. Istodobna primjena sa snažnim inhibitorima UGT2B7.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.