Nitrazepam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak4

  • kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
  • kemijska formula: C15H11N3O3
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05CD – Derivati benzodiazepina
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Inicijalna, tranzitorna, terminalna insomnija (ili kombinacije).

  • off-label indikacije: Mioklonički napadaji. Westov sindrom. Infantilni spazmi. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Akutna plućna insuficijencija. Sindrom apneje pri spavanju. Teška jetrena insuficijencija. Fobični i opsesivni poremećaji. Kronična psihoza. Liječenje nesanice u djece. 

  • relativne kontraindikacije: Razvoj ovisnosti. Anterogradna amnezija. Istodobna primjena s alkoholom ili tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Paradoksalne reakcije kod djece i starijih (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja).

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.