Oksazepam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

oxa
 • Kemijska skupina: 1,4-benzodiazepini
 • Kemijska formula: C15H11ClN2O2
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05BA – Derivati benzodiazepina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina). Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Akutna stanja teške anksioznosti. Sindrom ustezanja od alkohola. Insomnija povezana s anksioznosti. Ostali anksiozni poremećaji.

 • Off-label indikacije: Gerijatrijska anksioznost. Premenstrualni disforični sindrom (PMDD). Sindrom iritabilnog crijeva (IBS). Katatonija.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge benzodiazepine. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje u snu. Teška insuficijencija jetre.  

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija.
  • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Respiratorna insuficijencija. Encefalopatija. Fobična ili opsesivna stanja. Kronična psihotična stanja. Akutna porfirija. Hipertireoidizam i hipotireoidizam (prilagodba doze). 
  • Nuspojave: Anterogradna amnezija. Razvoj ovisnosti. Paradoksalne reakcije (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Hipotenzija. 
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s alkoholom, opioidima i/ili ostalim tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Povratni (rebound) učinak kod naglog prekidanja terapije (pojava simptoma zbog kojih je započeto liječenje u izraženijem obliku, povećana incidencija konvulzivnih napadaja u epileptičara).

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.