Paroksetin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

Paroksetin
 • Kemijska skupina: fenilpiperidini
 • Kemijska formula: C19H20FNO3
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AB – selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Panični poremećaj sa ili bez agorafobije. Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

 • Off-label indikacije: Neurokardiogena sinkopa. Vazomotorni simptomi menopauze. Dijabetička neuropatija. Sindrom iritabilnog crijeva (IBS). Tjelesni dismorfni poremećaj (BDD). Preuranjena ejakulacija. Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, tioridazin, pimozid.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina. 
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Bubrežna insuficijencija.
  • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Antikolinergičko djelovanje.
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT). 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.