Piracetam

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          Piracetam

  • kemijska skupina: alfa aminokiseline i derivati
  • kemijska formula: C6H10N2O2
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06BX – Ostali psihostimulansi i nootropici
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: /. Porodica: /

Indikacije.png  Indikacije

Mioklonusa kortikalnog podrijetla kao monoterapija ili dodatna terapija. Afazija. Disleksija. 

  • off-label indikacije: Distimija. Anksioznost. Povećanje mikrocirkulacijskog protoka. Vertigo. Raynaudov fenomen. Srpasta anemija. Kapilarni vazospazam.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na druge derivate pirolidona. Cerebralno krvarenje. Bolest bubrega u završnom stadiju. Huntingtonova koreja.

  • relativne kontraindikacije: Epilepsija. Teška hemoragija. Gastrointestinalni ulkus. Poremećaji hemostaze. Hemoragijski moždani udar (CVI). Veći operativni zahvat. Istodobna primjena sa antikoagulansima ili inhibitorima agregacije trombocita. Insuficijencija bubrega. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.