Pregabalin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

 • Kemijska skupina: gama-aminokiseline i derivati
 • Kemijska formula: C8H17NO2
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N03AX – ostali antiepileptici
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: glutamat. Porodica: blokator voltažnih kalcijevih kanala

Indikacije.png  Indikacije

Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Periferna neuropatska bol (dijabetička periferna neuropatija, postherpetična neuralgija). Centralna neuropatska bol. Epilepsija (parcijalni napadaji s ili bez sekundarne generalizacije).

 • Off-label indikacije: Fibromialgija. Opcionalna adjuvantna terapija u bipolarnom poremećaju. Panični poremećaj. Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Sindrom ustezanja od alkohola. Kronični refrakterni kašalj. Kronični pruritus (neuropatski, uremički). Postoperativna bol. Vazomotorna simptomatologija kod menopauze. Sindrom nemirnih nogu (Restless legs sindrom).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. 

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija.
  • Bolesti: Bubrežna insuficijencija. Kardiovaskularne bolesti (kongestivno zatajenje srca). 
  • Nuspojave: Angioedem. Periferni edemi. Reakcije kožne preosjetljivosti. Prolongacija PR intervala. Trombocitopenija. Rabdomioliza. Poremećaji vidnog polja. Encefalopatija. Razvoj ovisnosti.
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Naglo prekidanje terapije (povećana incidencija konvulzivnih napadaja). Istodobno korištenje sa sljedećim lijekovima: ACE inhibitori, tiazolidindioni.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.