Sertralin

 

Sertralin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                 

 • Kemijska skupina: tametralini
 • Kemijska formula: C17H17Cl2N
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AB – selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj i njegova prevencija. Panični poremećaj s ili bez agorafobije. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

 • Off-label indikacije: Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Preuranjena ejakulacija. Poremećaj s prejedanjem (Binge eating disorder). Bulimija nervoza. Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Tjelesni dismorfni poremećaj (BDD). Pruritus.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, pimozid. Teška jetrena insuficijencija.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina. 
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Shizofrenija.
  • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin).
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT).  

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.