Sulpirid

Sulpirid

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

 • Kemijska skupina: benzensulfonamidi
 • Kemijska formula: C15H23N3O4S
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AL – Benzamidi
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Depresivni poremećaji (distimija). Anksiozni poremećaji. Pozitivni, negativni i miješani simptomi shizofrenije.

 • Off-label indikacije: Panični poremećaj. Vertigo. Somatizacijski poremećaj (posebice vezani za probavni trakt – dijareja, konstipacija, abdominalna bol). Anksioznost kod angine pektoris. Psihogena bol. Smanjeni apetit. Mučnina. Duodenalni ulkus. Migrena povezana s hormonalnim promjenama.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Feokromocitom. Akutna porfirija. Prolaktinomi (npr. hipofize ili karcinom dojke). Istodobna primjena s antiparkinsonicima. Supresija koštane srži. 

 • Relativne kontraindikacije:   
  • Bolesti: Demencija. Dijabetes. Ileus. Venska tromboembolija (VTE). Moždani udar (CVI). Jetrena insuficijencija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Bubrežna insuficijencija. Teška respiratorna insuficijencija. Hiperplazija prostate. Mijastenija gravis. Parkinsonova bolest. Stenoza gastrointestinalnog trakta. Hipertenzija. Kardiovaskularne bolesti. Hipokalijemija. Manija i hipomanija. Poremećaji kontrole impulsa.
  • Nuspojave: Ekstrapiramidna simptomatologija (EPS). Hiperprolaktinemija. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Psihomotorna agitacija. Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Retencija urina. Hiperglikemija. Krvne diskrazije (leukopenija, neutropenija i agranulocitoza). Fotosenzibilnost. Ortostatska hipotenzija.
  • Ostalo: Intenzivno izlaganje UV zrakama. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.