Valerijana (Valerijanska kiselina)

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Valerijana

  • kemijska skupina: masne kiseline ravnoga lanca
  • kemijska formula: C5H10O2
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05CM – Ostali hipnotici i sedativi
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: /. Porodica: /

Indikacije.png  Indikacije

Pomoć kod nesanice. Blaža anksioznost.

  • off-label indikacije: /

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na neke od pomoćnih tvari.

  • relativne kontraindikacije: Mlađi od 12 godina. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s alkoholom ili tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.