Venlafaksin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           

Venlafaksin
  • Kemijska skupina: anizoli
  • Kemijska formula: C17H27NO2
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin, noradrenalin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Panični poremećaj s ili bez agorafobije.

  • Off-label indikacije: Fibromialgija. Premenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Vazomotorni simptomi menopauze. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Neuropatska bol kod dijabetesa. Migrena. Narkolepsija uz katapleksiju. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) u odraslih.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena s MAO inhibitorima. 

  • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
    • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Bubrežna insuficijencija. Dislipidemija. Hipertenzija. Kardiovaskularne bolesti (tahikardija, nedavni akutni infarkt miokarda (AIM), nekompenzirano zatajenje srca, nestabilna angina pektoris, aritmije).
    • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena SSRI-a i/ili drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Dislipidemija. Hipertenzija. Plućne bolesti (intersticijska bolest pluća, eozinofilna pneumonija). Povećana anksioznost. Agitacija i agresija. Insomnija. Anoreksija.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.