Vortioksetin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

  • Kemijska skupina: arilpiperazin
  • VortioksetinKemijska formula: C18H22N2S
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin. Porodica: multimodalni faktor

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj.

  • Off-label indikacije: Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Kognitivna disfunkcija povezana s depresijom. Gerijatrijska depresija. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena s MAO inhibitorima.

  • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
    • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Bubrežna insuficijencija. Glaukom zatvorenog kuta. 
    • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena SSRI-a i/ili drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.