Zolpidem

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Zolpidem

  • kemijska skupina: fenilimidazoli
  • kemijska formula: C19H21N3O
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05CF – Lijekovi srodni benzodiazepinima
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina) Porodica: pozitivni alosterički modulator

Indikacije.png  Indikacije

Inicijalna insomnija. 

  • off-label indikacije: Jet lag. Kronična bol. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Mijastenija gravis. Teška respiratorna insuficijencija. Akutna respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje pri spavanju. Teška jetrena insuficijencija. Kronična psihoza. Mlađi od 18 godina.

  • relativne kontraindikacije: Potencijal zlouporabe i razvoja ovisnosti. Anterogradna amnezija. Istodobna primjena s alkoholom ili tvarima sa sedacijskim učinkom na CNS. Paradoksalne reakcije kod djece i starijih (nemir, agitacija, razdražljivost, agresivnost, obmana, bijes, noćne more, halucinacije, psihotična stanja, neprikladno ponašanje, ostali poremećaji ponašanja). Somnabulizam.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.